A Pallavicini-kastély

a település központi részén, ősfás park közepén
szabadon, domboldalon áll. Főhomlokzatán emeletes,
hátul földszintes, téglalap alaprajzú épület. A jobboldali
oldalhomlokzatából trapéz alaprajzú, kisméretű
bővítmény lép előre. Főhomlokzatának ritmusa
2+3+2, középen emelt szintű rizalit lép ki erőteljesen
a fal síkjából.« Vissza

A középrész ablakai félköríves záródásúak, a sarkokon
pilaszterek húzódnak, felette timpanon látható,
melynek tükrét a Pallavicini-család címere díszíti.
Földszinti rész osztása megegyezik az emeletivel.
Hátsó homlokzata 2+4+2 tengelyes, középen
előrelépő timpanonos rizalittal. A nyugodt klasszicizáló
homlokzat osztó és főpárkánnyal is rendelkezik, a
nyílásokon vakolt ablakkeretezés, a sarkokon
kváderezés található. A tető héjalás a vidékre jellemző
fémlemezborítás.
A jelenleg társalgó-, biliárdteremként szolgáló helyiség
érdekessége a nagyvasúti sínek közötti téglaboltozatos
poroszsüveg födém.
A kastély építésének pontos időpontja és körülményei
hosszas kutatómunka után sem volt tisztázható, mivel
a BAZ Megyei Levéltár az Abaúj megyére vonatkozó
anyagot csak 1920-tól őrzi, a történeti Abaúj megye
anyaga Kassán található.