Pallavicini János őrgróf,

diplomata. Született: Padova, 1848. március 18.;
meghalt: Pusztaradvány, 1941. május 4.
Tanulmányainak befejeztével diplomáciai pályára
lépett. 1887-ben Belgrádban követségi titkár, 1891-
ben követségi tanácsos Münchenben, 1894-ben
követségi tanácsos Szentpétervárott. 1897. december
22-től rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri
címmel rendelkezett. 1899-ben bukaresti követ lett.
1906–1918. közt konstantinápolyi nagykövet volt.
1911. február 9. és május 23. között Aehrenthal gróf
közös külügyminiszter betegszabadsága alatt a
külügyminiszter helyettese volt, megfelelő jogkörökkel.
Feladatát olyan jól ellátta, hogy ezért 1911. május 31-
én legfelső elismerésben részesült.
Később Pusztaradványba vonult vissza, és ott hunyt el
93 éves korában.